Kwalifikowanie technologii spawania wg  PN-EN ISO, ASME, DNV, AD 2000 MERKBLAT

W celu przeprowadzenia kwalifikowania technologii spawania konieczne jest wcześniejsze wykonanie prób spawalniczych i na ich podstawie przygotowanie wstępnej Instrukcji Technologicznej Spawania (pWPS). Następnie przystępuje się do właściwego spawania złącza próbnego i sprawdzenia jego poprawności w badaniach nieniszczących i niszczących, a na samym końcu przygotowaniu protokołu kwalifikowania technologii spawania (WPQR). Na jego podstawie powstaje instrukcja technologiczna spawania (WPS), która jest podstawowym dokumentem mającym na celu poprawne wykonanie prac spawalniczych. Prawidłowo wykonana instrukcja określa oprzyrządowanie spawalnicze, rodzaj spoiny, sposób przygotowania krawędzi elementów spawanych, podstawowe parametry spawania, rodzaj materiału podstawowego oraz materiału dodatkowego.

 

Kwalifikowanie technologii spawania przeprowadza się zgodnie z poniższymi normami:

PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

PN-EN ISO 15614-2:2008 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Spawanie łukowe aluminium i jego stopów

PN-EN ISO 15614-3:2009 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Spawanie żeliw niestopowych i niskostopowych

PN-EN ISO 15614-4:2007 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Spawanie wykańczające odlewów aluminiowych

PN-EN ISO 15614-5:2008 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Spawanie łukowe tytanu, cyrkonu i ich stopów

PN-EN ISO 15614-6:2008 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Spawanie łukowe i gazowe miedzi i jej stopów

PN-EN ISO 15614-7:2020-04 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania – Napawanie

PN-EN ISO 15614-8:2016-06 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Spawanie rur z płytami sitowymi

PN-EN ISO 15614-10:2005 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 10: Spawanie podwodne na sucho

PN-EN ISO 15614-11:2005 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego

PN-EN ISO 15614-12:2022-03 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe

PN-EN ISO 15614-13:2022-05 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe (zwarciowe) i iskrowe

PN-EN ISO 15614-14:2013-10 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Spawanie hybrydowe laserowo-łukowe stali, niklu i stopów niklu

Dane firmowe


Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa
ul. Bór 112

NIP: 5730116410
Sąd Rejonowy w Częstochowie
KRS: 0000215235

Skontaktuj się z nami


Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7