Badanie złączy próbnych do egzaminu spawaczy wg. PN-EN ISO 9606

Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza"

W Polsce jednostką uprawnioną do egzaminowania i nadawania uprawnień spawaczom są między innymi Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalnictwa, TÜV.

 

Uprawnienia spawalnicze nabywa się obecnie po odbyciu szkolenia i złożeniu odpowiedniego  egzaminu (teoretycznego i praktycznego), które  następnie są one odnawiane na kolejne dwa/trzy lata.

Obecnie egzaminowanie spawaczy przeprowadzane jest zgodnie z poniższymi normami:

PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie – Stale

PN-EN ISO 9606-2:2007 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Aluminium i stopy aluminium

PN-EN ISO 9606-3:2001 - Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Miedź i stopy miedzi

PN-EN ISO 9606-4:2001 - Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Nikiel i stopy niklu

PN-EN ISO 9606-5:2002 - Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu

PN-EN 287-6:2018-06 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie – Żeliwo

Dane firmowe


Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa
ul. Bór 112

NIP: 5730116410
Sąd Rejonowy w Częstochowie
KRS: 0000215235

Skontaktuj się z nami


Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7