Ultradźwiękowe pomiary grubości służą do oceny stanu technicznego eksploatowanych konstrukcji i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu poprzez monitorowanie skutków korozji i erozji, zużycia materiałów czy losowo występujących uszkodzeń. Z uwagi na ilość starzejących się obiektów eksploatacyjnych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ich pracy kontrola pocienienia grubości ścianki jest kluczowym badaniem diagnostycznym.

 

Stosowane techniki ultradźwiękowe

punktowy pomiar grubości ścianek

Ultradźwiękowe pomiary grubości ścianki odbywa się w punktach siatki pomiarowej określonej przez jednostki nadzorujące lub warunki norm. W technice tej punkty powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby wychwycić miejsca o minimalnej grubości ścianki. Pomiary służą do określenia minimalnej, maksymalnej i uśrednionej grubości ścianki. Technika ta jest zalecana w przypadku gdy badany element uległ korozji ogólnej lub erozji, czyli odpowiednio gdy ubytki korozyjne są rozmieszczone równomiernie lub pocienienie grubości ścianki jest równomierne na całej powierzchni. Stopień zużycia badanego elementu jest wyznaczony na podstawie uśrednionych wyników badań. Technika ta nie jest zalecana wtedy gdy w materiale występuje lokalna korozja wżerowa, ponieważ w takim przypadku najgłębsze wżery mogą znajdować się pomiędzy punktami siatki pomiarowej, co może przyczynić się do niewłaściwej oceny zużycia eksploatacyjnego badanego urządzenia lub konstrukcji.

 

mapowanie korozji

Mapowanie korozji z użyciem nowoczesnej techniki ultradźwiękowej Phased Arrray pozwala na pomiar grubości ścianki eksploatowanych urządzeń z pełnym zapisem wyników a następnie ich zobrazowanie w postaci mapy ubytków skanowanego obszaru i uzyskanie wyników znacznie dokładniejszych niż w przypadku pomiaru punktowego.

Mapowanie korozji wykonujemy przy użyciu urządzenia OMNIX3-PATFM32128PR-KIT z zestawem Hydroform -K-Manual Scanner.

 

Dane firmowe


Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa
ul. Bór 112

NIP: 5730116410
Sąd Rejonowy w Częstochowie
KRS: 0000215235

Skontaktuj się z nami


Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7