TOFD (Time of Flight Diffraction)
PA (Phased Array)

Zautomatyzowanie systemów spawalniczych jest jedną z głównych przyczyn rozwoju współczesnych badań nieniszczących, ponieważ warunkuje zwiększenie szybkości i wydajności pracy przy jednoczesnej poprawie efektywności i precyzji wykrywania wad. Technologie te stosowane są głównie w przemyśle energii atomowej, przy budowie rurociągów dalekiego zasięgu, zbiorników czy konstrukcji stalowych w przemyśle rafineryjnym.

Metoda TOFD (Time-Of-Flight Diffraction) wykorzystuje zjawisko dyfrakcji fal ultradźwiękowych. Podczas badania rejestruje się impulsy fal ultradźwiękowych rozproszone na krawędziach wad materiałowych. Podstawą układu pomiarowego są dwie szerokopasmowe głowice kątowe fal podłużnych ustawione w stałej odległości naprzeciw siebie. Jedna z głowic pełni rolę nadajnika, a druga odbiornika. Lokalizacja wad odbywa się na podstawie czasu przejścia fali ultradźwiękowej, a pomiar wielkości wady odbywa się na podstawie różnic czasu przejścia pomiędzy krawędziami wady.

Zalety metody TOFD:

  • bardzo dobra wykrywalność nieciągłości płaskich;
  • precyzyjna lokalizacja wady materiałowej (znacznie dokładniejsza niż w przypadku badania metodą echa);
  • wysoka czułość badania umożliwiająca uzyskanie informacji nt. wskazań rzędu 0,1 mm;
  • wysoka wiarygodność uzyskanych wyników badań.

 

Metoda PA (Phased Array) stanowi rozwinięcie klasycznych badań ultradźwiękowych metodą echa. W metodzie PA zastosowano głowicą wieloprzetwornikową, dzięki której można w taki sposób sterować wiązką ultradźwiękową aby uzyskać obraz zbliżony do obrazu radiograficznego. Badania PA w porównaniu do technik konwencjonalnych są szybsze, bardziej niezawodne oraz charakteryzują się wyższą rozdzielczością i czułością, co przyczynia się do zwiększenia jakości wykonania badania.

 

Badania ultradźwiękowe TOFD i PA wykonujemy przy użyciu Olympus OMNISCAN X3.

 

Cyfrowe badanie ultradźwiękowe wykonuje się zgodnie z poniższymi normami:

PN-EN ISO 10863:2020-12 - Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe -- Zastosowanie techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD)

PN-EN ISO 15626:2018-10 - Badanie nieniszczące spoin - Technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD) - Poziomy akceptacji

PN-EN ISO 13588:2019-04 - Badania nieniszczące spoin - Badanie ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej

PN-EN ISO 19285:2017-11 - Badania nieniszczące spoin. Badania ultradźwiękowe techniką głowicy mozaikowej (PAUT). Kryteria akceptacji.

Dane firmowe


Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa
ul. Bór 112

NIP: 5730116410
Sąd Rejonowy w Częstochowie
KRS: 0000215235

Skontaktuj się z nami


Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7