Badania wizualne (VT) złączy spawanych to najprostsza, najtańsza i jednocześnie jedna z najbardziej skutecznych metod kontroli złączy spawanych mająca na celu wykrycie niezgodności spawalniczych.

 

Badania wizualne dzieli się na:

  • badania wizualne bezpośrednie – podczas których istnieje nieprzerwana ścieżka optyczna od oka obserwatora do badanego obszaru. Do badań wykorzystuje się:  liniały, przymiary, taśmy miernicze, suwmiarki, lupy, zestawy lusterek, kątomierze.
  • badania wizualne pośrednie (zdalne) - podczas których ścieżka optyczna od oka obserwatora do obszaru badanego jest przerwana. Badanie zdalne wykonuje się na obiektach niedostępnych do badań bezpośrednich przy użyciu wideoendoskopu. Laboratorium dysponuje wideoendoskopem firmy Olypmus o długości przewodu 3,5 m.

 

Badanie wizualne wykonuje się zgodnie z poniższymi normami:

PN-EN 13018:2016-04 - Badania nieniszczące - Badania wizualne - Zasady ogólne.

PN-EN 13927:2009 - Badania Nieniszczące - Badania wizualne - Wyposażenie.

PN-EN ISO 17637:2017-02 - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy spawanych.

PN-EN ISO 17635:2017-02 - Badania nieniszczące spoin - Zasady ogólne dotyczące metali.

PN-EN ISO 5817:2023-08 - Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN ISO 6520-1:2009 - Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach - Spawanie.

Dane firmowe


Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa
ul. Bór 112

NIP: 5730116410
Sąd Rejonowy w Częstochowie
KRS: 0000215235

Skontaktuj się z nami


Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7