Badania ultradźwiękowe (UT) są badaniami objętościowymi i doskonale sprawdzają się do wykrywania wad płaskich, tj. rozwarstwienia oraz wad spawalniczych, tj. przyklejenia, braki przetopu oraz pęknięcia.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • konwencjonalne badania ultradźwiękowe, zgodnie z normą PN-EN ISO 17640:2019-01;
 • cyfrowe techniki ultradźwiękowe: TOFD (Time of Flight Diffraction) oraz PA (Phased Array);
 • badania złączy spawanych metodą IBUS;
 • pomiar grubości zgodnie z normą PN-EN ISO 16809:2019-08.

Wszystkie dźwięki o częstotliwości drgań powyżej słyszalności ucha ludzkiego (16000÷18000 HZ) nazwane są ultradźwiękami. Do wytworzenia ultradźwięków używa się przetworników elektroakustycznych, które wykorzystują zjawisko piezoelektryczności i magnetostrykcji. Przetworniki te przetwarzają energię akustyczną na elektryczną i odwrotnie elektryczną na akustyczną. Fale ultradźwiękowe charakteryzują się tym, że nie rozchodzą się w próżni, natomiast doskonale rozchodzą się w metalach, mogą przechodzić przez relatywnie duże odległości bez znacznych strat energii (w stali do kilku metrów), odbijają się od granicy dwóch ośrodków o różnych własnościach fizycznych i sprężystych oraz łatwo skupiają się w postaci wiązek, co ułatwia lokalizację drobnych wad.

 

Wyróżnia się trzy rodzaje metod ultradźwiękowych:

 • metoda przepuszczania – polega na obserwacji osłabienia energii fal ultradźwiękowych i wykorzystuje fakt, że rodzaj i położenie wady w istotny sposób wpływa na osłabienie przechodzącej energii. W metodzie tej wykorzystuje się dwa przetworniki umieszczone po przeciwnych stronach badanego elementu, z których jedna jest sondą nadawczą a druga odbiorczą;
 • metoda echa – w metodzie tej sondy nadawcza i odbiorcza umieszczone są po tej samej stronie badanego przedmiotu. W elemencie bez wad występują dwa impulsy (wejścia i wyjścia), natomiast w elemencie z wadą pojawia się dodatkowy trzeci impuls (tzw. echo wady). Na podstawie odległości pomiędzy impulsami ustala się głębokość, na jakiej znajduje się wada materiałowa;
 • metoda rezonansowa – stosowana głównie do pomiarów grubości cienkościennych elementów. Polega na obserwowaniu tworzenia się maksimum fali stojącej lub notowania częstotliwości drgań, przy których te maksima zachodzą.

 

Badania ultradźwiękowe stosowane są głównie do:

 • wykrywania nieciągłości materiału (badania złączy spawanych oraz odlewów, odkuwek i blach na obecność rozwarstwień);
 • pomiaru grubości elementów dostępnych tylko z jednej strony (kotły, zbiorniki);
 • badania struktury.

 

Badania ultradźwiękowe wykonujemy przy użyciu defektoskopów ultradźwiękowych:

 • Olympus EPOCH600
 • Olympus EPOCH650
 • Krautkramer USM35XS

 

Badanie ultradźwiękowe wykonuje się zgodnie z poniższymi normami:

PN-EN ISO 5577:2017-04 - Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Terminologia

PN-EN ISO 17640:2019-01- Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - Techniki, poziomy badania i ocena

PN-EN ISO 11666:2018-04 - Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe -- Poziomy akceptacji

PN-EN ISO 10863:2020-12 - Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe -- Zastosowanie techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD)

PN-EN ISO 15626:2018-10 - Badanie nieniszczące spoin - Technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD) - Poziomy akceptacji

PN-EN ISO 13588:2019-04 - Badania nieniszczące spoin - Badanie ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej

PN-EN ISO 19285:2017-11 - Badania nieniszczące spoin. Badania ultradźwiękowe techniką głowicy mozaikowej (PAUT). Kryteria akceptacji.

PN-EN ISO 16809:2019-08 - Badania nieniszczące - Ultradźwiękowy pomiary grubości

PN-EN ISO 16810:2014-06 - Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Zasady ogólne

PN-EN ISO 16811:2014-06 - Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Nastawianie czułości i zakresu obserwacji

PN-EN ISO 23279:2017-11 - Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - Charakterystyka nieciągłości w spoinach

PN-EN ISO 16823:2014-06 - Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Technika przepuszczania

PN-EN ISO 16826:2014-06 - Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni

PN-EN ISO 16827:2014-06 - Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości

PN-EN ISO 2400:2013-03 - Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Opis wzorca Nr 1

PN-EN ISO 7963:2023-05 - Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Specyfikacja wzorca kontrolnego nr 2

PN-EN 10160:2001 - Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda echa)

PN-EN ISO 22232-3:2021-03 - Badania nieniszczące - Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej - Część 3: Aparatura kompletna

PN-EN ISO 22232-2:2021-03 - Badania nieniszczące - Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury do badań ultradźwiękowych - Część 2: Głowice

PN-EN 10228-3:2016-07 - Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Część 3: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych

PN-EN ISO 10893-8:2011 - Badania nieniszczące rur stalowych - Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień

PN-EN ISO 10893-8:2011/A1:2020-12 - Badania nieniszczące rur stalowych - Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień

PN-EN ISO 10893-10:2011/A1:2021-01 - Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych

Dane firmowe


Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa
ul. Bór 112

NIP: 5730116410
Sąd Rejonowy w Częstochowie
KRS: 0000215235

Skontaktuj się z nami


Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7