Pomiary twardości często wykonywane są w badaniach diagnostycznych urządzeń eksploatacyjnych i konstrukcji stalowych z uwagi na szybkość i prostotę wykonania oraz korelację pomiędzy właściwościami wytrzymałościowymi i twardością materiału. Posiadamy twardościomierze przenośne, które pozwalają na wykonanie pomiaru bezpośrednio na urządzeniach, bez konieczności wycinania materiału:

 

twardościomierz Leeb’a HARDCHECK DHT-300

Wartości twardości w jednostkach Leeb’a są automatycznie przeliczane na inne skale twardości (np. HV, HB, HRC, HRC itd.) przez twardościomierz (wg. ASTM E 140-12b).

Podczas pomiaru twardości kuliście zakończony penetrator pod wpływem siły naciągniętej sprężyny wystrzeliwany jest w stronę badanej powierzchni odbijając się od niej. Prędkość opadania i odbicia penetratora mierzona jest w położeniu ok. 1 mm od badanej powierzchni. W wyniku ruchu penetratora wzbudzony jest prąd stały, wartość wyindukowanego napięcia jest proporcjonalna do prędkości penetratora. Iloraz napięcia podczas opadania oraz odbicia pomnożony przez współczynnik 1000 stanowi wartość twardości w jednostkach Leeb’a.

 

twardościomierz alphaDUR mini

Twardościomierz alphaDUR mini jest przenośnym urządzeniem do badania twardości różnych materiałów. Twardość w skali Vickers’a jest mierzona w oparciu o metodę UCI (Ultrasonic Contact Impedence). Twardość w skali HV może być automatycznie przeliczana na inne skale (HB, HRC, HRB).

Metoda UCI polega na porównaniu częstotliwości oscylacji wgłębnika sondy pomiarowej pomiędzy stanem kiedy jest ona w powietrzu i w momencie wcisku w materiał pod zadanym obciążeniem. To przesunięcie częstotliwości jest proporcjonalne do powierzchni kontaktu. Rejestrator twardościomierza ultradźwiękowego przelicza zebrane dane i zamienia je na twardość wyrażoną w jednostce HV.

 

Badania twardości twardościomierzem przenośnym wykonuje się zgodnie z poniższymi normami:

PN-EN ISO 16859-1:2015-12 - Metale - Pomiar twardości sposobem Leeba - Metoda badań

ASTM A1038-19 - Standard Test Method for Portable Hardness Testing by the Ultrasonic Contact Impedance Method

Dane firmowe


Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa
ul. Bór 112

NIP: 5730116410
Sąd Rejonowy w Częstochowie
KRS: 0000215235

Skontaktuj się z nami


Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7