Badania szczelności służą do wykrycia nieciągłości materiałowych występujących na wskroś badanego obiektu, czyli nieszczelności.

Badania szczelności wykonujemy:

  • metodą penetracyjną;
  • metodą pęcherzykową.

 

Badanie szczelności metodą penetracyjną polega na naniesieniu penetranta z jednej strony badanego elementu, a wywoływacza z drugiej. W przypadku nieszczelności detalu po stronie po której naniesiony jest wywoływacz uwidoczniają się wskazania barwne.

Badanie szczelności metodą pęcherzykową wykorzystuje zjawiska przenikania gazu z ośrodka o wyższym ciśnieniu do ośrodka o niższym ciśnieniu. Kontrola szczelności złączy spawanych przeprowadzana jest w powietrzu atmosferycznym, przy wytworzonym podciśnieniu w nakładanej na badany odcinek komorze. Badane złącze spawane pokrywa się pianotwórczą cieczą, w przypadku nieszczelności na skutek różnicy ciśnień powstaje pęcherzyk wskazujący miejsce nieszczelności. Metoda pęcherzykowa nie zastępuje ciśnieniowej próby szczelności.

 

Badania szczelności wykonuje się zgodnie z poniższymi normami:

PN-EN 1779:2002/A1:2006 - Badania nieniszczące - Badania szczelności - Kryteria wyboru metody i techniki

PN-EN 1593:2004 - Badania nieniszczące - Badania szczelności - Próba pęcherzykowa

PN-EN ISO 3452-1:2021-12 - Badania nieniszczące - Badania penetracyjne -Zasady ogólne

Dane firmowe


Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa
ul. Bór 112

NIP: 5730116410
Sąd Rejonowy w Częstochowie
KRS: 0000215235

Skontaktuj się z nami


Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7