Analiza składu chemicznego (PMI) jest dogodną metodą pozwalającą zarówno na potwierdzenie gatunku materiałowego jak i określenie gatunku stali niewiadomego pochodzenia. W przypadku niezidentyfikowanego gatunku stali analiza chemiczna powinna być potwierdzona dodatkowymi badaniami właściwości mechanicznych.

Analizę jakością jak i ilościową przeprowadzamy za pomocą przenośnego emisyjnego spektrometru optycznego ze wzbudzeniem iskrowym (OES) PMI-MASTER Smart firmy Oxford Instrument. Podczas badania analizowane jest widmo w zakresie promieniowania widzialnego (optycznego) powstałego wyładowania iskrowego wygenerowanego pomiędzy pomocniczą elektrodą wolframową wzbudnika spektrometru a analizowanym materiałem. Zakres stosowanej metody ograniczony jest do materiałów metalicznych oraz posiadanej matrycy kalibracyjnej spektrometru (w naszym przypadku stale węglowe, stopowe oraz żeliwa). Spektrometr analizuje następujące pierwiastki chemiczne: C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, Al, Co, Cu, Mg, Nb, Ti, V, W, Zr, Pb, Fe (bez: P, S, B, N) w zakresach stężeń zależnych od wybranego programu badawczego.

Dane firmowe


Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa
ul. Bór 112

NIP: 5730116410
Sąd Rejonowy w Częstochowie
KRS: 0000215235

Skontaktuj się z nami


Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7