Laboratorium Spawalnicze „GAMMA-MONTEX” Sp. z o.o.

realizuje projekt

„Wdrożenie innowacyjnej usługi badania stali dla energetyki nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych”

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0663/19-002 jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt na celu wprowadzenie do oferty firmy nowatorskiej w skali kraju usługi badania stali dla energetyki oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych.

Projekt stanowi wdrożenie wyników prowadzonych przez Laboratorium Spawalnicze „Gamma Montex” Sp. z o.o. prac badawczo-rozwojowych i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe badania właściwości mechanicznych połączeń spawanych stali nowych generacji aplikowanych w przemyśle energetycznym w trosce o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (m.in. złączy spawanych ze stali Thor115 i HR3C).

Okres realizacji projektu: 6 lipiec 2020 – 31 marzec 2021.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorcy nowatorskiej w skali kraju usługi badania stali dla energetyki oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych. Projekt stanowi wdrożenie wyników prowadzonych przez wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe badania właściwości mechanicznych połączeń spawanych stali nowych generacji aplikowanych w przemyśle energetycznym w trosce o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (m.in. złączy spawanych ze stali Thor115 i HR3C). Do wdrożenia innowacyjnej usługi i procesu zakupiono: młot Charpyego, nacinarkę karbu do próbek dla młota Charpy’ego, termostat chłodząco-grzejny dla młota Charpy’ego, twardościomierz, przecinarkę taśmową, dygestorium z komorą i płytą ceramiczną, system endoskopii przemysłowej. Utworzenie innowacyjnego zaplecza kontrolno-diagnostycznego przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki. Laboratorium wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku wdrożyło innowacyjną usługę kompleksowego badania właściwości mechanicznych materiałów nowej generacji, która polega na:

• tworzeniu krzywych i badanie twardości po dowolnej krzywej zaprogramowanej ścieżki;
• możliwości jednoczesnego automatycznego badania próbek o różnej wysokości;
• pełnej automatyzacji procesu pomiaru, co ogranicza możliwość błędu operatora;
• zastosowaniu zoomu optycznego - uzyskaniu wysokiej jakości obrazu pozwalającej na uzyskiwanie wyników o większej dokładności;
• możliwości skanowania próbek, mapy 2D/3D rozkładu twardości;
• automatycznym rozpoznawanie kształtu badanej próbki w celu dopasowania odpowiedniego wzornika;
• multi obciążalności w obrębie jednego testu, bez konieczności zmiany parametrów obciążeń;
• kompleksowym podejściu do zapotrzebowania klienta oraz znacznym ograniczeniu czynnika ludzkiego i możliwości popełnienia błędu;
• szybszego i bardziej kontrolowanego przepływu i archiwizacji danych;

Wartość projektu: 648 541,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 259 416,68 zł

Zakup sprzętu w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozwolił na unowocześnienie laboratorium badawczo – rozwojowego i wdrożenie nowych usług:

1. Badanie twardości metali
2. Badanie udarności metali
3. Badanie makroskopowe
4. Badanie mikroskopowe
5. Próba łamania
6. Próba rozciągania
7. Próba zginania
8. Badanie wizualne przy użyciu wideoendoskopu

 

Laboratorium Spawalnicze „GAMMA-MONTEX” Sp. z o.o.

realizuje projekt

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie cyfrowych technik ultradźwiękowych dla działania krytycznej infrastruktury w kraju w dobie pandemii koronawirusa"

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0815/20-007 jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji usługowej i procesowej, polegającej na wprowadzeniu cyfrowych technik ultradźwiękowych dla działania infrastruktury krytycznej. W ramach projektu zostanie wdrożona innowacyjność na skalę kraju - nowatorska usługa pozwoli na badanie materiałów o skomplikowanych kształtach (odlewów), tworzyw polimerowych i kompozytów i materiałów o niejednorodnej strukturze. Badania te są wykorzystywane w procesie kontroli jakości nowych, jak również istniejących sieciach gazociągów i produktów dedykowanych dla wojska. Stanowią niezbędne czynności do zapewnienia stałego łańcucha surowców, usług i bezpieczeństwa.

Projekt stanowi wdrożenie wyników prowadzonych prac B+R i jest odpowiedzią na aktualne wysokie zapotrzebowanie rynku - szczególnie w sytuacjach krytycznych.

Do wdrożenia innowacyjnej usługi i procesu, niezbędny jest zakup urządzenia do badań ultradźwiękowych wraz z osprzętem, skanera do badania rurek cienkościennych i zestawu do mapowania korozji.

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2022 – 31 grudzień 2021.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowej usługi badania przy wykorzystaniu cyfrowych technik ultradźwiękowych dla działania krytycznej infrastruktury w kraju w dobie pandemii koronawirusa. Zakres obejmuje wyposażenie firmy urządzenia do badań nieniszczących. Usługę charakteryzują unikalne cechy wykorzystujące technologie badania ultradźwiękowych powierzchni polimerowych, kompozytowych i innych o zróżnicowanych kształtach i niejednolitej strukturze. Wdrożenie usługi wpisuje się bezpośrednio w zakres inteligentnych specjalizacji wskazanych w RSI WŚ 2013-2020 w obszarze Energetyka oraz pośrednio dotyczących Zielonej gospodarki (brak odpadu). W PRT jest zgodny w obszarze Technologii dla energetyki i górnictwa.

Całkowita wartość projektu: 614 912,67 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 499 929,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 424 939,65 zł

Zakup sprzętu w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozwolił na unowocześnienie parku maszynowego spółki  i wdrożenie nowych usług:

  1. Diagnostyka sieci gazowych za pomocą badań ultradźwiękowych techniką TOFD
  2. Diagnostyka sieci gazowych za pomocą badań ultradźwiękowych techniką PA (UT-PA)
  3. Badania ultradźwiękowe mediów palnych (zbiorników) techniką TOFD
  4. Badania ultradźwiękowe mediów palnych (zbiorników) techniką phassed array (UT-PA)
  5. Mapowanie ubytków korozyjnych z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanych
  6. Badania ultradźwiękowe konstrukcji stalowych z uwzględnieniem przemysłu off-shore TOFD
  7. Badania ultradźwiękowe konstrukcji stalowych z uwzględnieniem przemysłu off-shore PA
  8. Badanie części ciśnieniowych dla energetyki, ze uwzgl. elementów cienkościennych
  9. Ultradźwiękowa kontrola odlewów żeliwnych i materiałów o niejednorodnej strukturze

Dane firmowe


Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa
ul. Bór 112

NIP: 5730116410
Sąd Rejonowy w Częstochowie
KRS: 0000215235

Skontaktuj się z nami


Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7