Badanie umożliwiające wykrywanie niezgodności spawalniczych wychodzących na powierzchnie materiału. Metoda stosowana przy badaniu materiałów ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych oraz materiałów niemetalicznych.

Metoda stosowana przy badaniu materiałów ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych oraz materiałów niemetalicznych. W praktyce nie stosuje się jej jedynie do badań materiałów silnie porowatych.

Zasada badań penetracyjnych opiera się na wykorzystaniu zjawiska włoskowatości , które polega na wnikaniu cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się w nich nawet wbrew sile ciężkości. Zjawisko to umożliwia wykrywanie otwartych nieciągłości powierzchniowych.

Do badań należy stosować różnego rodzaju zestawy preparatów składających się z:

  • penetranta,
  • zmywacza,
  • wywoływacza