Badania szczelności pozwalają wykrycie nieciągłości materiałowych usytuowanych na wskroś badanego obiektu. Świadczymy usługi w zakresie wykrywania nieszczelności złącz spawanych metoda penetracyjna oraz metodą pęcherzykową.

Metoda penetracyjna polega na spryskaniu penetrantem barwnym jednej strony badanego elementu natomiast wywoływaczem drugiej strony. W przypadku nieszczelności detalu po stronie spryskanej wywoływaczem w miejscach występowania nieszczelności uwidocznią się wskazania barwne. W przypadku metody pęcherzykowej (podciśnieniowej) do badanego elementu zwilżonego wcześniej środkiem pianotwórczym przykłada się przylgę w postaci komory próżniowej. W wyniku wytworzenia różnicy ciśnień po dwóch stronach elementu w miejscu występowania nieszczelności środek pianotwórczy będzie się pienić.