Laboratorium Spawalnicze „GAMMA-MONTEX” Sp. z o.o.

realizuje projekt

„Wdrożenie innowacyjnej usługi badania stali dla energetyki nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych”

 

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0663/19-002 jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt na celu wprowadzenie do oferty firmy nowatorskiej w skali kraju usługi badania stali dla energetyki oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych.

Projekt stanowi wdrożenie wyników prowadzonych przez Laboratorium Spawalnicze „Gamma Montex” Sp. z o.o. prac badawczo-rozwojowych i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe badania właściwości mechanicznych połączeń spawanych stali nowych generacji aplikowanych w przemyśle energetycznym w trosce o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (m.in. złączy spawanych ze stali Thor115 i HR3C).

Okres realizacji projektu: 6 lipiec 2020 – 31 marzec 2021.

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorcy nowatorskiej w skali kraju usługi badania stali dla energetyki oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych. Projekt stanowi wdrożenie wyników prowadzonych przez wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe badania właściwości mechanicznych połączeń spawanych stali nowych generacji aplikowanych w przemyśle energetycznym w trosce o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (m.in. złączy spawanych ze stali Thor115 i HR3C). Do wdrożenia innowacyjnej usługi i procesu zakupiono: młot Charpyego, nacinarkę karbu do próbek dla młota Charpy’ego, termostat chłodząco-grzejny dla młota Charpy’ego, twardościomierz, przecinarkę taśmową, dygestorium z komorą i płytą ceramiczną, system endoskopii przemysłowej. Utworzenie innowacyjnego zaplecza kontrolno-diagnostycznego przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki. Laboratorium wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku wdrożyło innowacyjną usługę kompleksowego badania właściwości mechanicznych materiałów nowej generacji, która polega na:

• tworzeniu krzywych i badanie twardości po dowolnej krzywej zaprogramowanej ścieżki;
• możliwości jednoczesnego automatycznego badania próbek o różnej wysokości;
• pełnej automatyzacji procesu pomiaru, co ogranicza możliwość błędu operatora;
• zastosowaniu zoomu optycznego - uzyskaniu wysokiej jakości obrazu pozwalającej na uzyskiwanie wyników o większej dokładności;
• możliwości skanowania próbek, mapy 2D/3D rozkładu twardości;
• automatycznym rozpoznawanie kształtu badanej próbki w celu dopasowania odpowiedniego wzornika;
• multi obciążalności w obrębie jednego testu, bez konieczności zmiany parametrów obciążeń;
• kompleksowym podejściu do zapotrzebowania klienta oraz znacznym ograniczeniu czynnika ludzkiego i możliwości popełnienia błędu;
• szybszego i bardziej kontrolowanego przepływu i archiwizacji danych;

Wartość projektu: 648 541,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 259 416,68 zł

Zakup sprzętu w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozwolił na unowocześnienie laboratorium badawczo – rozwojowego i wdrożenie nowych usług:

1. Badanie twardości metali
2. Badanie udarności metali
3. Badanie makroskopowe
4. Badanie mikroskopowe
5. Próba łamania
6. Próba rozciągania
7. Próba zginania
8. Badanie wizualne przy użyciu wideoendoskopu

 

Laboratorium Spawalnicze „GAMMA-MONTEX” Sp. z o.o.

realizuje projekt

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie cyfrowych technik ultradźwiękowych dla działania krytycznej infrastruktury w kraju w dobie pandemii koronawirusa"

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0815/20-007 jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji usługowej i procesowej, polegającej na wprowadzeniu cyfrowych technik ultradźwiękowych dla działania infrastruktury krytycznej. W ramach projektu zostanie wdrożona innowacyjność na skalę kraju - nowatorska usługa pozwoli na badanie materiałów o skomplikowanych kształtach (odlewów), tworzyw polimerowych i kompozytów i materiałów o niejednorodnej strukturze. Badania te są wykorzystywane w procesie kontroli jakości nowych, jak również istniejących sieciach gazociągów i produktów dedykowanych dla wojska. Stanowią niezbędne czynności do zapewnienia stałego łańcucha surowców, usług i bezpieczeństwa.

Projekt stanowi wdrożenie wyników prowadzonych prac B+R i jest odpowiedzią na aktualne wysokie zapotrzebowanie rynku - szczególnie w sytuacjach krytycznych.

Do wdrożenia innowacyjnej usługi i procesu, niezbędny jest zakup urządzenia do badań ultradźwiękowych wraz z osprzętem, skanera do badania rurek cienkościennych i zestawu do mapowania korozji.

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2022 – 31 grudzień 2021.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowej usługi badania przy wykorzystaniu cyfrowych technik ultradźwiękowych dla działania krytycznej infrastruktury w kraju w dobie pandemii koronawirusa. Zakres obejmuje wyposażenie firmy urządzenia do badań nieniszczących. Usługę charakteryzują unikalne cechy wykorzystujące technologie badania ultradźwiękowych powierzchni polimerowych, kompozytowych i innych o zróżnicowanych kształtach i niejednolitej strukturze. Wdrożenie usługi wpisuje się bezpośrednio w zakres inteligentnych specjalizacji wskazanych w RSI WŚ 2013-2020 w obszarze Energetyka oraz pośrednio dotyczących Zielonej gospodarki (brak odpadu). W PRT jest zgodny w obszarze Technologii dla energetyki i górnictwa.

Całkowita wartość projektu: 614 912,67 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 499 929,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 424 939,65 zł

Zakup sprzętu w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozwolił na unowocześnienie parku maszynowego spółki  i wdrożenie nowych usług:

 1. Diagnostyka sieci gazowych za pomocą badań ultradźwiękowych techniką TOFD
 2. Diagnostyka sieci gazowych za pomocą badań ultradźwiękowych techniką PA (UT-PA)
 3. Badania ultradźwiękowe mediów palnych (zbiorników) techniką TOFD
 4. Badania ultradźwiękowe mediów palnych (zbiorników) techniką phassed array (UT-PA)
 5. Mapowanie ubytków korozyjnych z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanych
 6. Badania ultradźwiękowe konstrukcji stalowych z uwzględnieniem przemysłu off-shore TOFD
 7. Badania ultradźwiękowe konstrukcji stalowych z uwzględnieniem przemysłu off-shore PA
 8. Badanie części ciśnieniowych dla energetyki, ze uwzgl. elementów cienkościennych
 9. Ultradźwiękowa kontrola odlewów żeliwnych i materiałów o niejednorodnej strukturze

 

Laboratorium Spawalnicze Gamma-Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie jako administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Kooperantów.

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - "RODO").

Wysyłając do Państwa niniejszy list elektroniczny, Laboratorium Spawalnicze Gamma-Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Obowiązek informacyjny: W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Laboratorium Spawalnicze Gamma-Montex Sp. z o.o., adres: ul. Bór 112, 42-202 Częstochowa, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie (34) 365 93 04 oraz na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:
  1. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zwanym dalej „Serwisem”)
  2. obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
  3. obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują;
  4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 1. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
  1. prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
  2. kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
  3. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  4. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  5. monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb;
  6. obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  7. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  8. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Serwisu oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Państwa dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  3. podmioty świadczące usługi płatności on - line - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt pisemny, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Administrator Danych Osobowych, Laboratorium Spawalnicze Gamma-Montex Sp. z o.o., adres: ul. Bór 112, 42-202 Częstochowa.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, a jedynie do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego wraz z zestawieniem metod badawczych do pobrania TUTAJ

  UDT 2022

 

SGS 9001 Ang

  SGS 9001 PL

  TUV

 TUV 2MOSTY

 

Laboratorium Spawalnicze
“GAMMA-MONTEX” Sp. z o. o.

42-202 CZĘSTOCHOWA
ul. Bór 112

telefon kontaktowy Zobacz numer telefonu
tel. kom.: Zobacz numer telefonu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 573-011-64-10
Sąd Rejonowy w Częstochowie
numer KRS : 0000215235

 

RODO (kliknij)

Formularz kontaktowy

 
Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

w budowie...