Laboratorium Spawalnicze „GAMMA-MONTEX” Sp. z o.o.

realizuje projekt

„Wdrożenie innowacyjnej usługi badania stali dla energetyki nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych”

 

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0663/19-002 jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,=.

Projekt na celu wprowadzenie do oferty firmy nowatorskiej w skali kraju usługi badania stali dla energetyki oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych.

Projekt stanowi wdrożenie wyników prowadzonych przez Laboratorium Spawalnicze „Gamma Montex” Sp. z o.o. prac badawczo-rozwojowych i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe badania właściwości mechanicznych połączeń spawanych stali nowych generacji aplikowanych w przemyśle energetycznym w trosce o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (m.in. złączy spawanych ze stali Thor115 i HR3C).

Okres realizacji projektu: 3 sierpnia 2020 – 22 lutego 2021.